Terugbetaling

Psychologie

De meeste mutualiteiten voorzien een gedeeltelijke tegemoetkoming. Informeer je bij je mutualiteit voor de voorwaarden:

Logopedie

Je krijgt een terugbetaling voor logopedie na akkoord van een adviserend geneesheer: