Terugbetaling Psychologisch consulente

Partena: €20 per sessie (max. 6 sessies per jaar of 120 euro per jaar)
Onafhankelijk Ziekenfonds (OZ): 10 euro per sessie (max. 10 sessies per kalenderjaar) 

De andere mutualiteiten voorzien op dit moment nog geen terugbetaling voor psychologisch consulenten.